Regulamin rejestracji

Zarejestruj się, a następnie skontaktuj z DOWOLNYM adminISTRATOREM na DISCORDZIE lub poprzez email aby zatwierdził Twoją aplikację-----------------------------------------------------

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

----------------------------------------

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z FORUM INTERNETOWEGO NBANATION.PL

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Forum NBANATION.PL (w dalszej części Regulaminu: Forum) jest tematycznym forum dyskusyjnym poświęconym grom z serii NBA 2K, a także zawodowej koszykarskiej lidze NBA i zrzesza osoby zainteresowane podaną tematyką, a także osoby zainteresowane uczestnictwem w wirtualnej lidze gry NBA 2K na platformie PlayStation 4.
2. Forum umożliwia komentowanie bieżących wydarzeń ze świata koszykarskiej ligi NBA oraz wirtualnej ligi NBA 2k, a także innych spraw związanych z tematyką Forum i zainteresowaniami jego użytkowników.
3. Właścicielem oraz administratorem Forum jest Bartosz Fiedler (w dalszej części Regulaminu: Administrator). Kontakt z administratorem forum odbywa się pod adresem e-mail: bartosz.fiedler@gmail.com.
4. Administrator prowadzi i organizuje Forum jedynie w celach hobbystycznych, poza jakąkolwiek działalnością gospodarczą oraz komercyjną. W ramach Forum Administrator nie świadczy żadnych odpłatnych usług, a z tytułu prowadzenia Forum nie osiąga żadnych korzyści materialnych.

§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa jedynie zasady korzystania z Forum. Regulamin uczestnictwa w wirtualnej lidze NBA 2k dostępny jest pod adresem: http://www.nbanation.pl/forum/index.php/topic,3.0.html.
2. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o Prawach konsumenta.
3. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
4. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Forum, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

FORUM

§ 3
1. Przeglądanie treści zamieszczanych na Forum jest bezpłatne i nie wymaga zarejestrowania konta.
2. Dodawanie treści na Forum (zakładanie nowych tematów oraz dodawanie odpowiedzi do już istniejących), a także wysyłanie wiadomości prywatych innym użytkownikom Forum oraz korzystanie ze Shoutboxa jest możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników posiadających konto.
3. Użytkownikiem posiadającym konto mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną.


§ 4
1. Konto jest dostępną dla użytkownika tylko po zalogowaniu się częścią Forum w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, oraz inne dane, w tym zdjęcia i inne pliki. Konto tworzone jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie. Rejestracja i korzystanie z konta jest bezpłatne.
2. Rejestracja konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego na stronach Forum. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
3. W formularzu użytkownik obligatoryjnie podaje jedynie adres e-mail, nick oraz hasło do konta.
4. Użytkownik rejestrujący konto akceptuje niniejszy Regulamin.


§ 5
1. Forum jest moderowane. Co do zasady posty nie są sprawdzane przed ich publikacją, jednakże Administrator, a także wyznaczeni przez niego moderatorzy, mogą usuwać oraz edytować posty naruszający zasady określone w Regulaminie, w szczególności zaś w niniejszym §.
2. Niedozwolone jest w szczególności zamieszczanie postów spamerskich oraz postów, w których treści znajdują się wulgaryzmy, obraźliwe komentarze pod adresem Administratora oraz innych użytkowników, komentarze niezgodne z tematyką Forum oraz postów nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa.
3. Forum NBANATION.PL jest miejscem, które przede wszystkim łączy ludzi posiadających wspólne pasje oraz zainteresowania. Nie jest to więc miejsce, w którym tolerowane będą zachowania agresywne wobec innych użytkowników, złośliwe i wulgarne komentarze, a także tzw. „trollowanie”. Od użytkowników Forum wymagana jest elementarna kultura osobista.
4. W przypadku rażących naruszeń zasad wskazanych w niniejszym §, Administrator oraz wyznaczeni przez niego moderatorzy mają prawo usunąć konto użytkownika. W skrajnych przypadkach uniemożliwiana będzie możliwość przeglądania treści Forum poprzez blokadę adresu IP użytkownika.
5. Administrator oraz wyznaczeni przez niego moderatorzy mogą stosować wymienione w niniejszym § sankcje wedle swojego uznania, bez konieczności uzasadniania swoich decyzji.
6. Skargi na działanie Administratora oraz wyznaczonych przez niego moderatorów mogą być kierowane na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3.

§ 6
1. Użytkownicy posiadający konto mają możliwość korzystania z wiadomości prywatnych, a także Shoutboxa.
2. Ilość wiadomości prywatnych przesyłanych innym użytkownikom jest nieograniczona.
3. Korzystanie z wiadomości prywatnych oraz Shoutboxa podlega zasadom wskazanym w § poprzedzającym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 7
1. Administrator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników, którzy posiadają konto.
2. Użytkownik korzystający z Forum dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podczas rejestracji konta wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Dane takie jak: data urodzenia, miejsce pobytu, swoje prawdziwe imię i nazwisko, a także numery  internetowych komunikatorów użytkownicy mogą podać fakultatywnie po zakończeniu rejestracji w zakładce „ustawienia konta”.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.
4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5. W każdym czasie użytkownik może zobowiązać Administratora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
7. Administrator przetwarza uzyskane od użytkowników dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Forum. Dane osobowe uzyskane od użytkowników nie są wykorzystywane w żadnych innych celach, w szczególności zaś nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
8. Forum posługuje się plikami cookies. Polityka odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies opublikowana jest pod adresem: http://www.nbanation.pl/polityka-prywatnosci/.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
1. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Forum, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2016
3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na Forum i nie mają mocy wstecznej.

* Ostatnie wiadomości

Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez Borsunio
[21 Września 2021, 11:30:58]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez Cezar
[19 Września 2021, 13:41:44]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez brudzio13
[19 Września 2021, 12:28:36]


Odp: Dołącz do ligi NBA Nation / Join NBA Nation wysłana przez Cezar
[16 Września 2021, 18:15:26]


Odp: Dołącz do ligi NBA Nation / Join NBA Nation wysłana przez Majkel_OKC
[16 Września 2021, 17:46:50]


Odp: PLAYBOOK, czyli ważne ogłoszenia administracji. wysłana przez Cezar
[14 Września 2021, 15:47:41]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez Rezus9123
[14 Września 2021, 15:34:06]


Odp: PLAYBOOK, czyli ważne ogłoszenia administracji. wysłana przez Cezar
[13 Września 2021, 23:15:49]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez clicers
[12 Września 2021, 18:42:33]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez bARt48PL
[12 Września 2021, 15:34:24]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez przemekkw
[11 Września 2021, 18:43:24]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez szponters
[11 Września 2021, 12:09:17]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez DE_LA
[09 Września 2021, 21:50:25]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez endYWatta
[08 Września 2021, 23:34:21]


Odp: Wstępne zapisy na pierwszy sezon w NBA 2k22 wysłana przez Czupakabra666
[06 Września 2021, 20:52:20]

* Partnerzy

You Tube Facebook Toronto Raptors Boston Celtics Polska San Antonio Spurs Polska